Báo đốm được xem là vua chốn rừng xanh thế nhưng khi gặp linh cẩu, một loài động vật ăn thịt hiếu chiến thì cũng phải leo cây chạy trốn.Theo Dân Việt

Avatar