Đoạn video về báo đen vào nhà dân để rình bắt chó của một nhân viên Sở Lâm nghiệp Ấn Độ chia sẻ trên mạng xã hội Twitter đã nhận được rất nhiều sự chú ý.

Theo Ttwitter@Sudharamenifs

Avatar