Cộng đồng 05/06/2017 10:08

Bão cát kinh hoàng quét qua thủ đô Khartoum của Sudan, chôn vùi nhiều ngôi nhà nhấn chìm cả thành phố trong lớp bụi dày đỏ quạch như màu máu.Theo VTC

Avatar