Thế giới26/07/202104:23

Một trận bão cát kinh hoàng có độ cao lên tới 100m đã tràn vào thành phố Đôn Hoàng, Trung Quốc vào ngày 25/7.

Q.N (Theo SCMP, Youtube)

Avatar