Đời sống 07/07/2019 08:00

Nằm Cách thị trấn Sapa (Lào Cai) khoảng 15 km, bản Tà Phìn nổi tiếng với ‘đặc sản’: tắm lá thuốc của người Dao đỏ. Khác với địa điểm tắm lá thuốc tại thị trấn, nơi đây vẫn giữ nghề làm thuốc tắm truyền thống.

Anh Phú - Linh Trang

Avatar