Thế giới24/11/201706:53

8 bình rượu khoảng 8000 năm tuổi đã được tìm thấy ở Grudia, chứng tỏ cách đây hàng nghìn năm, loài người đã biết 'say sưa'.

Q.N (Video: Reuters, CCTV, Just Released...)

Avatar