Công nghệ 21/07/2017 05:50

Concept này có thể khiến Apple có thêm ý tưởng để đưa vào thế hệ iPhone của năm 2018.Theo Zing

Avatar