Đời sống20/07/201711:53

Mỗi khi gặp khó thăn, đối mặt với thử thách, bạn hãy nhớ: Chúng ta là những người vô cùng mạnh mẽ ngay cả khi còn bé xíu, với chiều cao chưa đầy... 1mm!

Q. N (Video: Science Nature Page)
Avatar