Mạng xã hội24/03/201809:30

Rất nhiều lý do chia tay siêu chuối như: Gửi tin nhắn cả nửa ngày không thấy trả lời, dám ngủ khi bạn gái còn thức hay chỉ vì để mèo của bạn gái đi lạc...

2T

Avatar