Bạn có thể không nặng bằng quả dưa hấu khổng lồ này

Quả dưa nặng tới 44.3kg là thành quả của người nông dân với 20 năm kinh nghiệm trồng dưa tại một nông trại ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc.

Video: Pear

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>