Chuyện lạ 05/07/2018 03:02

Quả dưa nặng tới 44.3kg là thành quả của người nông dân với 20 năm kinh nghiệm trồng dưa tại một nông trại ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc.

Video: Pear

Avatar