Sức khỏe16/05/201907:30

Cứ đùa nhau "ăn phân", ai ngờ nó có thể trở thành cách trị bệnh hàng đầu trong vòng một vài năm tới và đã được dùng để cứu người từ thời xa xưa.

Trần Duy (Video: Youku)

Avatar