Mạng xã hội 06/08/2019 11:39

Một xe taxi bám sát đuôi xe container phía trước, hòng trốn vé khi qua trạm thu phí trên QL5 nhưng bất thành.

Video: FB Hoilaixe

Avatar