Trong nước 03/07/2019 07:30

Từ 1/7, người dân xã Nam Sơn và Hồng Kỳ lại lập lều chặn xe vào bãi rác Nam Sơn.

Đình Hiếu 

Avatar