Thế giới 06/08/2019 03:52

Là một trong những công trình đẹp nhất dành cho bãi đỗ xe buýt, tuy nhiên, sau khi Liên Xô sup đổ, bãi đỗ này cũng dần rơi vào quên lãng.

Theo CNN | Video: Shiey

Avatar