Dù bạch tuộc có khả năng ngụy trang tài tình, tuy nhiên nó vẫn không thể qua mắt được con mắt sát thủ của cá chình.

Nguồn Nat Geo WILD

Avatar