Thế giới27/09/202010:30

Chỉ với tay không và những vật dụng đơn giản, 3 tên trộm bịt mặt đã khuân cây ATM ra chỗ vắng, cạy phá và vét sạch tiền.

Nguồn: Newsflare

Avatar