Ba tên cướp trùm đầu cầm búa bị cụ ông 83 tuổi đuổi đánh thê thảm

Cụ ông 83 tuổi đánh đuổi 3 tên cướp mặc áo trùm đầu, tay cầm búa và súng khiến chúng phải cuống cuồng bỏ chạy...

2T (Video: Dailymail)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>