Đời sống08/04/202107:32

Chị Trần Diệu Thúy (Hà Đông, Hà Nội) đã cắm 2000 bông loa kèn khắp sân thượng rộng 200 m2 của mình. Mỗi mùa, chị đều mua loại hoa đặc trưng phủ màu kín khu vườn này.

Xuân Minh - Linh Trang

Avatar