Thế giới02/08/201802:01

Dai Dali (Đới Đại Lệ), 72 tuổi, là vũ công múa cột lớn tuổi nhất Trung Quốc. Bà bắt đầu heo đuổi môn nghệ thuật này vào năm 65 tuổi và đến giờ, múa cột đã trở thành lẽ sống của bà.

Video: CNTG
Avatar