Mạng xã hội 07/11/2019 03:20

Vụ tai nạn diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giây đã khiến người chứng kiến hoảng sợ

Nguồn Hùng Trần/Mạng xã hội giao thông
Avatar