Quốc tế 03/02/2017 11:26

Tại Argentina, gần 2.000 người đã có mặt tại một hồ nước mặn Epecuen, thiết lập kỷ lục thế giới Guinness về số người nắm tay nhau cùng nổi trên mặt nước.Đại diện Tổ chức kỷ lục Guinness xác nhận đã có 1.941 nguời nắm tay nhau, cùng nổi đồng thời trong 30 giây tại hồ Epecuen. Do nước trong hồ này chứa luợng muối gấp 10 lần so với nước biển nên những nguời tham gia có thể thả nổi tự nhiên mà không cần sử dụng các thiết bị hỗ trợ.

Theo ANTV

Avatar