Thời sự01/11/201704:34

Việt Nam có thể phải đón nhận 2 áp thấp nhiệt đới liên tiếp, một áp thấp nhiệt đới gần bờ và một áp thấp nhiệt đới khác đã xuất hiện gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão.Theo VTC1

Avatar