Cộng đồng 07/10/2019 11:43

Cô gái nằm im không dám cử động vì bị vạt áo mưa quấn vào bánh xe quật ngã giữa đường và cổ bị áo mưa siết chặt

Video: Facebook Nguyễn Anh Tuấn

Avatar