Sức khỏe10/01/201908:30

Ánh sáng từ các thiết bị điện như đèn tưởng chừng như vô hại nhưng lại có những tác động tiêu cực tới sức khỏe của chúng ta, thậm chí có thể gây ung thư.

Theo: DM, Video: Xinhua, NBC, Fox, Youtube @fmgomezcampos, @Mxsmanic

Avatar