Mạng xã hội25/11/201906:00

Anh nông dân có vẻ rất sợ hãi và vừa khóc, vừa cố gắng từng giây phút để sơ cứu lợn con đang ngừng thở sau khi vô tình ngã vào chậu nước.

Video: LADBible

Avatar