Hài17/02/201703:06

Phụ nữ thật là khó hiểu, đến vợ mình mà người đàn ông này cũng không biết "chiều" theo kiểu gì mới không bị ăn... "đòn".Nguồn clip: Youtube

Avatar