Bia trứng có '1-0-2' của Việt Nam gây sốt trên thông tấn Pháp