Thời sự12/07/202106:00

Tại huyện Chợ Mới, An Giang, mô hình Chuyến xe "0" đồng, vận chuyển các loại nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các hộ gia đình có người đang thực hiện cách ly tại nhà để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 vừa được ra mắt.

Nguyễn Đức 

Avatar