Thế giới16/06/201709:55

Ở thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Độ, cứ vào tháng 6 hàng năm, hàng nghìn người tập trung xếp hàng để được chữa bệnh suyễn và các bệnh về đường hô hấp theo một cách kỳ lạ,nhưng được cho là hiệu quả. Từ hơn 100 năm nay, người dân nơi đây tin rằng nuốt cá sống sẽ giúp thông họng và xử lý triệt để bệnh suyễn.Q.N (Wildfilm India, Caters Clips, The Hindu)

Avatar