Truyền hình07/06/201702:57

Mandy Harvey, một ca sĩ nhạc jazz đang gây chú ý vì tài năng ca hát hơn người, dù đã mất hoàn toàn thính lực từ thời đại học.Nguồn: America's Got Talent

Avatar