Đời sống06/11/202108:57

Tiếng trống Bình An (xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) vươn xa mọi miền, vang vọng ở những lễ hội lớn nhỏ, tô đậm thêm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc…

Sơn Lê
Avatar