Nhạc28/07/202103:38

BV Dã chiến số 3 và số 12 là khu vực tập trung hơn 10.000 bệnh nhân F0. Đây cũng là địa điểm đội tình nguyện nghệ sĩ vừa qua biểu diễn phục vụ các y bác sĩ và đông đảo bệnh nhân nơi đây tối 24/7.

Hà Anh

Avatar