Trong nước07/06/202111:17

Bệnh viện Lê Văn Thịnh phối hợp cùng UBND thành phố Thủ Đức thành lập khu chạy thận nhân tạo đối với những bệnh nhân ở khu phong tỏa.

Đình Tuyến - Công Tuấn

Avatar