Trong nước06/06/202106:00

Một khu chợ đặc biệt, bán tất cả các loại hàng hoá với giá 0 đồng. Khu chợ này có tên đầy đủ là "Gian hàng 0 đồng sẻ chia cùng khu cách ly".

Đình Tuyến - Thanh Thanh

Avatar