Sao 15/08/2017 12:07

Do thời gian khá gấp rút, chỉ còn có 2 tháng để chuẩn bị tất cả các khâu, nên Á hậu Thùy Dung đang phải chạy đua cùng thời gian.Theo VTV

Avatar