VIETNAMNET TV

Vũ Hán tiết lộ chi phí khủng cho chiến dịch 'tổng xét nghiệm' Covid-19