VIETNAMNET TV

Hình ảnh thanh niên sử dụng bóng cười trong nhạc hội Du hành tới Mặt trăng