Đời sống 30/08/2019 03:30

88 sinh viên cùng đàn trên một cây đàn piano. Họ đã cùng nhau lập kỷ lục mới, cùng nhau tạo nên tuyệt tác.

88 sinh viên cùng đàn trên một cây đàn piano. Họ đã cùng nhau lập kỷ lục mới, cùng nhau tạo nên tuyệt tác.

Avatar