Đời sống 15/02/2018 10:00

Người Việt quan niệm, những ngày đầu năm mới nếu gặp nhiều điều tốt thì sẽ may mắn cả năm và ngược lại.

Theo VTC1

Avatar