Trong nước 31/07/2018 02:00

Tính đến 0 giờ ngày 31/7 nước trên sông Bùi tại Chương Mỹ, Hà Nội đã bắt đầu rút chậm. Áp lực lên đê tạm thời đã được giải tỏa, tuy nhiên tình trạng ngập úng sẽ vẫn còn kéo dài.

Thực hiện: Đình Hiếu - Đức Yên - Vân Anh

Avatar