Trong nước 02/08/2018 03:45

Để giải quyết mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên khoảng 60 người mang mang theo súng bắn đạn bi, mã tấu, "bom xăng", dao, mã tấu lao vào hỗn chiến ở Nha Trang

Nguồn Facebook@An ninh Lâm Đồng
Avatar