Thời sự05/08/202109:09

6 đối tượng đóng giả dân quân phòng chống dịch đã thực hiện 5 vụ cưỡng đoạt tài sản của người dân với số tiền hơn 3 triệu đồng.

Đình Hiếu

Avatar