Thời sự16/09/201902:00

Sáng nay, 50 con cá Koi - cá chép Nhật và 50 con cá chép Việt Nam đã được thả xuống khu vực nước sau khi xử lý. Ngoài ra, hơn 200 con cá rô phi được thả trực tiếp xuống sông Tô Lịch (đoạn gần khu vực thí điểm).

Đình Hiếu 

Avatar
Avatar
Tôi có một thắc mắc. Nếu mà chỉ tập trung xử lý nước ở sông Tô Lịch mà không thấy đề cấp gì đến việc xử lý nước thải trước khi thải ra dòng sông này thì chẳng khác gì xử lý cái ngọn còn gốc rễ vấn đề thì không ai quan tâm. thực tế nước thải sinh hoạt thấy thải trực tiếp ra đấy mới là vấn đề. Hỏi ai xử lý?