Quân sự22/03/201910:00

Sở hữu rất nhiều vũ khí khủng nhưng đây mới là 5 yếu tố chính tạo thành sức mạnh vô địch của Hải quân Mỹ.

Theo NI, Video: Cerakote, Military Archive, US Defense News, AiirSource Military

Avatar