Quốc tế 02/01/2019 10:43

Hàng triệu phụ nữ Ấn Độ đã chung tay tạo thành một bức tường 'sống' dọc các con đường và đường cao tốc của bang Kerala trong ngày đầu tiên của năm 2019 để gửi một thông điệp mạnh mẽ về bình đẳng giới.

Nguồn RT
Avatar