Đời sống 28/01/2020 07:00

Cùng nhìn lại 5 ngôi nhà siêu nhỏ trên những bánh xe được yêu thích nhất và truyền cảm hứng nhất của những dự án nhà siêu nhỏ.

Trần Duy (Video: Tiny House Expedition)

Avatar