Xe

Xe 16/10/2017 09:52

Tất cả hypercar đều là siêu xe, nhưng không phải mọi siêu xe đều là hypercar. Một chiếc hypercar phải đáp ứng được 4 yếu tố: hiệu suất, công nghệ, thiết kế và giá cả.Theo Zing

Avatar