Sao03/05/202010:17

Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Khắc Việt, Đông Hùng, Pha Lê, Đặng Thu Thảo vui mừng công bố tin vui giữa mùa dịch.

 

Biên dựng: Hạnh Hạnh - Quang Vinh

Bài viết: Đức Trung 

Avatar
Avatar
Chúc mừng Đông Nhi Ông Cao Thắng Mai Hồng Ngọc :)