Trong nước 30/09/2015 03:04

Một nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Harvard lần đầu tiên công bố nghiên cứu rất đáng chú ý: có khoảng 4300 người Việt chết yểu một năm vì nhiệt điện than ở Việt Nam. Nghiên cứu này cũng đồng thời chỉ ra những nguy hại khác đối với môi trường và sức khỏe nếu Việt Nam tiếp tục thực hiện đúng quy hoạch về nhiệt điện than trong thời gian tới.

Theo VTC14
Avatar