Cộng đồng 06/08/2018 11:12

Nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên quốc lộ 1, không cho các phương tiện phía sau vượt qua.

Nguồn: @Nguyễn Trung Thành/otofun

Avatar