Thời sự10/08/202002:23

Ngày 10-8, Bộ Y tế cho biết bốn bệnh nhân Covid-19 đầu tiên  của Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh, đó là các bệnh nhân: BN423, BN424, BN441, BN442.

Thùy Chi - Xuân Minh

Avatar